YK

Brahma Kumaris, jonka henkinen päämaja on Mt. Abulla Intiassa, muodostaa maailmanlaajuisen keskuksien verkoston yli 110 maassa. Se on kansainvälinen kansalaisjärjestö (NGO) ja omaa yleisen neuvoa-antavan aseman YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC)

Se on myös:

    * Liitännäisasemassa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tiedotusosasto (DPI).

    * Neuvoa antavassa asemassa YK:n Lastenrahastossa (Unicef)

    * Tarkkailijan asemassa YK:n ympäristökokoonpanossa (UNEP)

    * Tarkkailijajärjestönä YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksessa (UNFCCC)

    * Jäsenenä YK:n Maaseudun ihmisten koulutuksessa (ERP), elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO)

Ajaessaan Yhdistyneiden kansakuntien päämäärän ja periaatteiden asiaa, Brahma Kumaris käyttää kehitykseen henkistä tietoisuutta, asennetta, visiota ja tekoja seuraavilla osa-alueilla; vuosituhannen kehitystavoitteet, ilmastonmuutos, ruokakriisi, sukupuolten tasa-arvo, globaali kansanterveys, humanitaariset hätätapaukset, ihmisoikeudet, naiset, lapset, nuoriso sekä kansainväliset päivät.

YK Usein kysyttyä

Mikä on Brahma Kumariksen suhde Yhdistyneisiin kansakuntiin?

Brahma Kumaris, jonka henkinen päämaja on Mount Abulla Intiassa, muodostaa maailmanlaajuisen keskuksien verkoston yli 110 maassa. Se on YK:ssa kansainvälinen kansalaisjärjestö (NGO) ja omaa yleisen neuvoa antavan aseman YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC); liitännäisaseman YK:n tiedotusosastossa (DPI); neuvoa antavan aseman YK:n lastenrahastossa (UNICEF); tarkkailijan aseman YK:n ympäristökokoonpanossa (UNEP); on tarkkailijajärjestönä YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksessa (UNFCCC); jäsenenä YK:n Maaseudun ihmisten koulutuksessa (ERP) Elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO).

Kuinka pitkään Brahma Kumaris on ollut yhteydessä YK:hon?

Brahma Kumaris liittyi DPI:hin v. 1980; ECOSOC:iin v.1983; UNICEF:iin v. 1987; UNFCCC:hen v. 2009 ja UNEP:iin v. 2014.

Mitkä ovat Brahma Kumariksen päämäärät ja tavoitteet ja sen toimintatapa?

Selkiyttää henkisiä ja moraalisia näkökulmia koskien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä ja maailmanlaajuisia asioita; auttaa lisäämään tietoisuutta vastaavista oikeuksista ja velvollisuuksista; kasvattaa kestävää ihmiskeskeistä kehitystä tukien taloudellista, sosiaalista, ympäristö- ja ihmishyvinvointia; ja edistää sukupuoltenvälistä tasa-arvoa.

Miten Brahma Kumaris osallistuu YK:n työhön?

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan päämäärän ja tavoitteiden asiaa ajaen, tietoisuuden, asenteen, vision ja toiminnan kehitystä käytetään vuosituhattavoitteissa, ilmastonmuutoksessa, ruokakriisissä, sukupuoltenvälisessä tasa-arvossa, maailmanlaajuisessa kansanterveydessä, humanitaarisissa hätätiloissa, ihmisoikeuksissa, naisten, lasten ja nuorten asioissa, kansainvälisissä vuosikymmenissä ja –päivissä.

Osallistumalla YK:n konferensseihin, valmisteleviin valiokunnan kokouksiin, komissioihin: suullisten tai kirjallisten selvitysten esittely; vastaavien tapahtumien isännöinti, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen (NGO) komiteoiden ja vaalitoimikuntien kanssa työskentely.

Mihin YK:n konferensseihin Brahma Kumaris on osallistunut vuosien varrella?

80-luvulla – Brahma Kumaris teki aloitteen lukuisiin kauaskantoisiin projekteihin, mukaanluettuna Miljoona rauhan minuuttia –vetoomus sekä Maailmanlaajuinen yhteistyö paremman maailman puolesta.

90-luvulla Brahma Kumaris osallistui suurimpaan osaan YK:n maailman konferensseista, mukaanluettuna konferensseja ja huippukokouksia liittyen ikääntymiseen, kestävään kehitykseen, maapallon huippukokoukseen, tietoyhteiskuntaan, naisten asioihin, kansalaisyhteiskuntaan, sosiaaliseen kehitykseen, rasisminvastaiseen konferenssiin, rotusyrjintään, muukalaisvihaan ja siihen liittyvään suvaitsemattomuuteen, ihmisasutuksiin, uskonnollisiin ja henkisiin opettajiin, terveyteen ja nuoruuteen.

2000 – Brahma Kumaris keskittyi vuosituhattavoitteisiin

2010 – Brahma Kumaris keskittyi ilmastoon ja osallistui:

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssiin (UNFCCC):

Istunnot, joihin osallistuttu, vastaavat tapahtumat, näyttelyt

 • COP 16 (Yhdistyneiden kansakuntien osapuolikokous), marraskuu / joulukuu 2010 Cancun Meksiko
 • COP 17, marraskuu/joulukuu 2011 Durban, Etelä-Amerikka
 • COP 18, marraskuu/joulukuu, Doha, Qatar 2012
 • COP 19, marraskuu 2013, Varsova, Puola
 • 9. Maailmanlaajuinen nuorten ilmastokokous (COY9), marraskuu 2013, Varsova, Puola
 • COP 20, joulukuu 2014, Lima, Peru

YK:n kestävän kehityksen konferenssi (Rio+20)

 • osallistui alueellisiin valmisteluihin Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Afrikan ja kumppanien alueella ja Euroopassa
 • Rio+20 YK:n kestävän kehityksen konferenssi, 20.-22. kesäkuuta 2012, Rio, Brasilia - kirjallinen selvitys, rinnakkaistapahtumat, näyttelyt
 • Rio+20 ihmisten huippukokous, 15.-23. Kesäkuuta 2012, Rio, Brasilia – työpajoja, näyttelyitä

Osapuolten konferenssi Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen (CBD)

COP 11, lokakuu 2012, Hyderabad, Intia

COP 12, lokakuu 2014, Pyeongchang, Etelä-Korea

Millä erityisillä projekteilla Brahma Kumaris on osallistunut tuodakseen YK:n ohjelmia kansalle maailmanlaajuisesti?

Brahma Kumaris on aloittanut ja toteuttanut maailmanlaajuisia projekteja auttaakseen kasvattamaan tietoisuutta YK:n toimintaohjelmien merkityksestä ihmisten elämässä ja todellisuudessa:

 • Miljoona rauhan minuuttia –vetoomus, joka pidettiin Kansainvälisen rauhan vuoden noudattamiseksi vuonna 1986. Brahma Kumaris sai rauhan lähetin palkinnon seitsemässä maassa merkityksekkäästä osallistumisesta.
 • Maailmanlaajuinen yhteistyö paremman maailman puolesta, rauhan lähettiläs aloite, oli jatkoa työlle jota tehtiin vuonna 1986 ja se tavoitti ihmisiä 129:ssä maassa, pyytäen heitä kertomaan visionsa paremmasta maailmasta. Nämä koottiin kirjaksi nimeltä Visioita paremmasta maailmasta (Visions of a Better World, Brahma Kumaris World Spiritual University, 1993).
 • Arvojemme jakaminen paremman maailman puolesta –ohjelma YK:n 50. vuosipäivän kunniaksi. Ihmisiä pyydettiin tunnistamaan arvoja, jotka antoivat merkitystä heidän maansa ihmisten elämään. Kirja nimeltä Living Values, a Guidebook (Elävät arvot: opaskirja) omistettiin YK 50 (BKIS, 1995).
 • Brahma Kumaris ja UNICEF kehittivät Elävien arvojen kasvatuksellisen aloitteen, jonka keskeisenä pohjana oli Living Values, a Guidebook (Elävät arvot: opaskirja) ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus.
 • Kansainvälinen rauhankulttuurin ja väkivallattomuuden vuosikymmen. Brahma Kumaris allekirjoitti kumppanuussopimuksen UNESCON kanssa ja nimettiin ‘Messenger for Manifesto 2000’ -lähettilääksi. Brahma Kumaris ajoi aktiivisesti Manifesto 2000 asiaa, keräten yli 37 miljoonaa allekirjoitettua lupausta laittaa se käytäntöön. BK järjesti myös “Lippulaivan” ja muita ohjelmia 51:ssä maassa ja piti lukuisia seminaareja ja työpajoja koskien ja edistäen rauhankulttuurin taustalla olevia arvoja ja periaatteita.

Millaisia YK:n ohjelmia tukevia aktiviteetteja on meneillään?

YK:n kansainvälisten päivien vuosittainen huomioiminen (esim.):

 • Kansainvälinen naisten päivä (8.3)
 • Kansainvälinen onnellisuuden päivä (20.3.)
 • Maailman terveyspäivä (7.4.)
 • Maailman ympäristöpäivä (5.6.)
 • Kansainvälinen rauhanpäivä (21.9.)
 • Kansainvälinen nuorten päivä (12.8.)
 • Kansainvälinen ikäihmisten päivä (1.10.)
 • Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä (2.10.)
 • YK:n päivä (24.10.)
 • Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä (16.11.)
 • Maailman liikenneonnettomuuksien uhrien päivä (marraskuun kolmas sunnuntai)
 • Ihmisoikeuksien päivä (10.12.)

Kansainväliset viikot (esim.):

 • Uskontojen välisen harmonian viikko (1.-7.2.)
 • YK:n maailmanlaajuinen liikenneturvallisuusviikko (23.-29.4.)

Vuosikymmenet (esim.):

 • YK:n kestävän kehityksen vuosikymmen (2014-2024)
 • YK:n liikenneturvallisuuden vuosikymmen (2011-2020)
 • YK:n biodiversiteetin vuosikymmen (2011-2020)
 • YK:n kestävän kehityksen päämäärät

Muita aktiviteetteja:

 • Sukupuoltenvälisen tasa-arvon edistäminen ja nuorten naisten voimaannuttaminen Naisten asema –toimikunnan (CSW) kautta. http://www.unwomen.org/en
 • Maailmanlaajuinen ‘Ihmisarvoisen työn henkinen ulottuvuus’ –aloite tukemaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Ihmisarvoisen työn ohjelmaa.
 • Uusiutuvan energian tutkiminen ja kehittäminen ympäristön kestävyyden takaamiseksi. http://www.india-one.net/
 • Lapsikuolleisuuden vähentäminen ja äidin terveyden kohentaminen Global Hospital –sairaalan ja Research Center –tutkimuskeskuksen kautta. http://www.ghrc-abu.com/
 • Arvot terveydenhoidossa: Henkinen lähestymistapa, henkilö- ja tiimikohtaisen kehityksen ohjelma terveydenhoidon ammattilaisille, yhteistyössä Janki Foundation for Global Health Care -säätiön kanssa. http://www.jankifoundation.org/
 • The-Call-of-the-Time (Ajan kutsu) –keskustelutilaisuudet, jotka kutsutaan koolle vuosittain Oxfordiin Englannissa. Nämä tuovat yhteen kokeneita ja nuoria johtajia, jotka edustavat monipuolisesti asioita ja käytänteitä. Punaisena lankana on ymmärrys henkisen ja maallisen kaksoiskierteestä. (vrt. DNA)
 • The Future of Power (Voiman tulevaisuus) – sarja äärimmäisyyksiin meneviä keskusteluja, joissa tutkitaan lähestyvää “vallan siirtoa” ja sen vaikutusta johtajuuteen kaksituhattaluvulla. http://futureofpower.org/

Käy myös englanninkielisillä sivuilla:

facebook: www.facebook.com/BKUN.org

twitter: @bkunorg