VERKOSSA: Torstaimeditaatio

-

Puolen tunnin sanallisesti ohjattu meditaatio kauniin taustamusiikin rauhoittamana, myös hiljaisuutta.

Torstaimeditaatio Bulevardilla

-

Tervetuloa hiljentymään meditaatiokeskuksen rauhoittavaan ilmapiiriin ja kokemaan ryhmämeditaation voima.

VERKOSSA: Elämän tarkoitus - Purpose of Life

-

Jokaisella on tarkoitus elämälleen, mutta tarkoituksen löytää vasta kun tuntee itsensä. Elämä itsessään on väritöntä, mutta me annamme merkityksen elämälle. -Everyone has a purpose in life but that purpose can be known only when you know yourself. Life is plain, we give meaning to life and so we are meaning makers.

VERKOSSA: Hiljaisuuden hyödyt - Benefits of Silence

-

Haluatko löytää sisäisen rauhan tilan? Meillä kaikilla on se, mutta emme ole tottuneet olemaan siinä tilassa. Hiljaisuus on paljon enemmän kuin ”olla puhumatta", se on oman sisäisen vuoropuhelun kuuntelemista. - Would you like to discover your inner space of peace? We all have it but we are not used to be in that place. Silence is so much more than ’not talking’, it is all about listening your own inner dialogue.